Skolstart HT2020!

HT 2020 börjar kl. 09:00 måndagen den 17 augusti för Årskurs 1 Årskurs 2 och Årskurs 3 börjar kl 14:00 tisdagen den 18 augusti __________________________________________________________________ Elever och personal ska vara uppmärksamma på symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- […]