Om skolan

En personlig skola med stora ambitioner för dig som vill framåt

Sparre Gymnasium startades 2007 och ligger i Täby. Sparre Gymnasiet är en personlig skola med engagerade lärare och har ett stort arbetsfält. Eftersom skolans klasser är små finns det goda möjligheter att ordna spännande resor och aktiviteter som inte skulle fungera på en större skola. Lärarna och elever har en nära kontakt och en god stämning genomsyrar hela skolan.

En trygg och trivsam studiemiljö

Klasserna på Sparre Gymnasium har i genomsnitt 15 elever. Det här ger eleverna möjlighet att få den hjälp de behöver för att kunna utvecklas och lära sig i sin egen takt. Lärarna får möjligheten att anpassa undervisningen efter elevernas behov och ingen elev riskerar att försvinna i mängden. Sammanhållningen i klasserna blir också bättre tack vare antalet elever.

Att få lära sig mycket genom upplevelser och äventyr är någonting vi på Sparre Gymnasium erbjuder eleverna. Genom minnesvärda studiebesök, resor och grupparbeten hoppas vi att lusten att lära sig ökar och att skolgången blir både roligare och mer lärorik. Att uppleva och ta del av verkligheten tycker vi på Sparre Gymnasium är en av de allra bästa metoderna för att skaffa sig meningsfull kunskap. Därför arbetar vi enligt principen att undervisning bör vara både verklighetsförankrad och upplevelsebaserad – både nyttigt och intressant!

Ett globalt arbetsfält

Sparre Gymnasium samarbetar med flera skolor, företag och organisationer utomlands vilket ger oss möjligheten att erbjuda ett stort kontaktnät, studiebesök och forskningsresor. Det här gör att du som elev får ett globalt arbetsfält fyllt av nya möjligheter och utmaningar.

Sparre Gymnasiums forskningsresor har gått till allt ifrån Irland till Singapore. Att eleverna på skolan får resa en gång per läsår ger dem en global medvetenhet och erfarenheter som inte skulle gått att erbjuda här i Sverige.

Genom resorna lär sig inte eleverna enbart om internationell ekonomi och handel utan också om kulturer, nationer och religioner. Det globala perspektivet återkommer ständigt i undervisningen och vi på Sparre gymnasium strävar efter att ge eleverna en fördjupad förståelse för omvärlden.

Tre år på Sparre Gymnasium kommer ge dig ett försprång i livet och dina vyer kommer vara vidgade.