Internationell samhällsvetenskap

 • Är du intresserad av att förstå hur vårt samhälle fungerar?

 • Vill du i framtiden arbeta med internationella och globala frågor?

 • Vill du ha en bred och användbar utbildning?

På Sparre gymnasiums internationella samhällsvetenskapliga program förbreds du inför ditt framtida arbetsliv. Du får internationell erfarenhet och en ny syn på samhället tack vare de längre studieresorna vi gör.

Vi får ofta besök av gästföreläsare och vi gör många studiebesök. När du läst det här programmet kommer du ha en god insikt i hur samhället fungerar och är uppbyggt och ha en djupare förståelse för omvärlden.

Du får en bred utbildning och god behörighet till vidare studier, framför allt inom samhällsvetenskap och humaniora.

I framtiden finns möjligheten att arbeta som bland annat informatör, mäklare eller socionom.

En trygg och trivsam studiemiljö

Klasserna på Sparre Gymnasium har i genomsnitt 15 elever. Det här ger eleverna möjlighet att få den hjälp de behöver för att kunna utvecklas och lära sig i sin egen takt. Lärarna får möjligheten att anpassa undervisningen efter elevernas behov och ingen elev riskerar att försvinna i mängden. Sammanhållningen i klasserna blir också bättre tack vare det låga antalet elever.

Att få lära sig mycket genom upplevelser och äventyr är någonting vi på Sparre Gymnasium erbjuder eleverna. Genom minnesvärda studiebesök, resor och grupparbeten hoppas vi att lusten att lära sig ökar och att skolgången både blir roligare och mer lärorik. Att uppleva och ta del av verkligheten tycker vi på Sparre Gymnasium är en av de allra bästa metoderna för att skaffa sig meningsfull kunskap. Därför arbetar vi enligt principen att undervisning bör vara både verklighetsförankrad och upplevelsebaserad – både nyttigt och intressant, alltså!

Ett globalt arbetsfält

Sparre Gymnasium samarbetar med flera skolor, företag och organisationer utomlands vilket ger oss möjligheten att erbjuda ett stort kontaktnät, studiebesök och forskningsresor. Det här gör att du som elev får ett globalt arbetsfält fyllt av nya möjligheter och utmaningar.

Sparre Gymnasiums forskningsresor har gått till allt ifrån Irland till Singapore. Att eleverna på skolan får resa en gång per läsår ger dem en global medvetenhet och erfarenheter som inte skulle gått att erbjuda här i Sverige.

Genom resorna lär sig inte eleverna enbart om internationell ekonomi och handel utan också om kulturer, nationer och religioner. Det globala perspektivet återkommer ständigt i undervisningen och vi på Sparre gymnasium strävar efter att ge eleverna en fördjupad förståelse för omvärlden.

Tre år på Sparre Gymnasium kommer ge dig ett försprång i livet och dina vyer kommer vara vidgade.

Individuella Val

 • Affärsjuridik
 • Entreprenörskap och företagande
 • Estetisk kommunikation 1
 • Historia 3
 • Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering
 • Idrott och hälsa 2
 • Internationell ekonomi
 • Ledarskap och organisation
 • Matematik 3b
 • Medier, samhälle och kommunikation 1
 • Retorik