Om programmen

En personlig skola med stora ambitioner för dig som vill framåt!

Vi på Sparre Gymnasium har valt att enbart fokusera på två högskoleförberedande program: ekonomi och samhällsvetenskap. Dels för att det är vad vi kan mest om och dels för att vi har som mål att bli bäst på dessa områden!

Genom att enbart ha två olika program kan vi erbjuda undervisning i toppklass,
samt en mycket lärorik och spännande studieresa som är relevant för inriktningen.

Bengt Sparre, f.d. diplomat, gästföreläser