Elever berättar

Sparre Gymnasium är en skola som verkligen ser alla elevers behov och möter dessa med extra stödinsatser. Under min tid på skolan upplevde jag att lärarna snabbt kunde identifiera vad man hade svårt respektive lätt för och utifrån detta ge den hjälp som behövdes. I och med att Sparre Gymnasium är en mindre skola skapas en känsla av gemenskap och ömsesidig respekt bland eleverna som medför bra arbetsro på lektioner samt ett starkt band mellan elever och lärare.

- Anton Nyman, elev från Sparre Gymnasium

I mina år på Sparre Gymnasium har jag utvecklats enormt, både som student och som person. Ämnen som jag tidigare haft svårt för är nu bland mina favoritämnen och detta är tack vare hjälpen från lärarna. Dem ser verkligen elevernas styrkor och svagheter, samt lägger ner tid och ansträngning för att ge eleven möjlighet att utveckla dessa. Kunskapen och studietekniken som jag har byggt upp i min tid på skolan kommer definitivt att hjälpa mig i framtiden.

- Mårten Sköldelid, elev från Sparre Gymnasium

Är du Sparre Gymnasiums nästa nöjda elev?