Målsättningar

På Sparre Gymnasium ser vi till elevens bästa och därefter anpassar vi undervisningen efter deras behov.

Våra målsättningar är:

  • att utveckla elevernas förmåga till flexibilitet och anpassning som en förberedelse inför framtida utmaningar i vår snabbt föränderliga värld

  • att förse eleverna med kunskap för fortsatta studier eller arbete

  • att uppmuntra till nyfikenhet och kritiskt tänkande

  • att utveckla kulturell och social medvetenhet

  • att utveckla ett intresse för utforskning och äventyr

  • att lära eleverna att arbeta både självständigt och i grupp

  • att eleverna har roligt under sin studietid

  • att säkerställa att eleverna lämnar skolan med självförtroende och motivation inför framtida studier eller karriärer och med en känsla av att de är betydelsefulla