Om skolan

En personlig skola med stora ambitioner för dig som vill framåt

Sparre Gymnasium startades 2007 och ligger i Täby. Sparre Gymnasium är en personlig skola med engagerade lärare och ett stort arbetsfält. Med det antal klasser som finns på skolan kommer goda möjligheter att ordna aktiviteter som inte skulle fungera på en större skola. Lärare och elever har alla en nära kontakt med varan vilket skapar den goda stämning som genomsyrar hela skolan.

En trygg och trivsam studiemiljö

Alla elever på skolan får möjlighet att få den hjälp som de behöver för att kunna lära sig i sin takt för att nå utbildningens mål. Lärarna får större möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas behov och ingen elev riskerar att försvinna i mängden. Sammanhållningen i skolan förblir stark, då antalet elever per läsår inte är överväldigande för både nya och nuvarande studerande.

Att få lära sig mycket genom upplevelser och äventyr är någonting vi på Sparre Gymnasium erbjuder eleverna. Genom minnesvärda studiebesök, resor och grupparbeten hoppas vi att lusten att lära sig ökar och att skolgången blir både roligare och mer lärorik. Att uppleva och ta del av verkligheten tycker vi på Sparre Gymnasium är en av de allra bästa metoderna för att skaffa sig meningsfull kunskap. Därför arbetar vi enligt principen att undervisning bör vara både verklighetsförankrad och upplevelsebaserad – både nyttigt och intressant!

Ett globalt arbetsfält

Sparre Gymnasium samarbetar med flera skolor, företag och organisationer utomlands vilket ger oss möjligheten att erbjuda ett stort kontaktnät, studiebesök och forskningsresor. Det här gör att du som elev får ett globalt arbetsfält fyllt av nya möjligheter och utmaningar.

Sparre Gymnasiums forskningsresor har gått till allt ifrån Irland till Singapore. Att eleverna på skolan får resa en gång per läsår ger dem en global medvetenhet och erfarenheter som inte skulle gått att erbjuda här i Sverige.

Genom resorna lär sig inte eleverna enbart om internationell ekonomi och handel utan också om kulturer, nationer och religioner. Det globala perspektivet återkommer ständigt i undervisningen och vi på Sparre gymnasium strävar efter att ge eleverna en fördjupad förståelse för omvärlden.

Tre år på Sparre Gymnasium kommer ge dig ett försprång i livet och dina vyer kommer vara vidgade.

Introduktionsvideo

Se också vår egna introduktionsvideo där vi berättar mer och hur det är att gå på skolan!