Programmen

Vi på Sparre Gymnasium har valt att enbart fokusera på två högskoleförberedande program, ekonomi och samhällsvetenskap, både för att det är vad vi kan mest om och för att vi har som mål att bli bäst på dessa områden.

Att enbart ha två olika program gör att vi kan erbjuda undervisning i toppklass och spännande studieresor som är relevanta för inriktningen